Karty Pokemon

Pravidla, novinky a produkty hry Pokémon

Kartová hra Pokémon je určená pre dvoch hráčov. Vy i váš súper potrebujete vlastný balíček so 60-timi kartami, mincu na hádzanie a nejaké žetóny na označenie zranenia vašich Pokémonov (alebo kocky, či papierové lístočky).  Vždy je dobré so sebou mať aj žetóny zapálenie a otrávenie.

 

Vy a váš oponent ste Tréneri Pokémonov, ktorí chcú svetu ukázať, že sú najlepšími hráčmi a trénermi Pokémonov. Vy s vaším balíčkom kariet (ktoré symbolizujú vašich Pokémonov a schopnosti, ktoré máte ako Tréner) budete bojovať proti vášmu oponentovi a jeho balíčku.

Pravidlá Pokémonu sú svojou charakteristikou špecifické, ale tiež majú aj niekoľko spoločných bodov s ostatnými zberateľskými hrami. Tu sa teda dozviete, čo všetko môžete počas kola zahrať a ako postupovať počas celej hry. Nech Vám to slúži na zdokonaľovanie a poznávanie stále väčších a väčších zákutí tejto bohatej hry.

 

Hra

Rozhodli ste sa teda prísť na turnaj a tak sa stávate jedným z trénerov, ktorý sa spleťou výziev a bitiek s ostatnými pretĺka za víťazstvom. Ty a tvoj oponent máte balíček zostavený zo svojich obľúbených Pokémonov. Tí k svojím útokom potrebujú energie a na zlepšenie, urýchlenie a zefektívnenie svojej stratégie ste si dozaista vložili do balíčku aj trénerské karty. Vaši Pokémoni sa môžu vyvíjať do silnejších štádií a svojimi útokmi porážať tých oponentových.

Čo je potrebné na hru?

Ty a tvoj kamarát potrebujete 60 kartový balíček. Ďalej budete potrebovať isté žetóny, ktoré budú označovať zranenie vašich Pokémonov a mincu či kocku na určenie, kto začne a tiež na hádzanie počas hry. Možno máte aj hraciu podložku, ktorú môžete využiť, ale nie je nutnosťou. Je dobrá na udržanie prehľadu, kam ktorá karta patrí.

Ako začať?

Najprv sa poďme pozrieť, s akými kartami sa môžeme stretnúť v hre Pokémon.

Pokémon karty

Môžu sa vyskytovať v rôznych variáciach a to buď ako základné fázy alebo evolučné fázy (medzi ktoré sa radia evolučné fázy prvého stupňa a druhého stupňa). Evolučné karty majú rovnakú funkciu ako základné karty – sú iba ich vylepšenou formou, zmenenou evolúciou Pokémona.

Energy karty

Energetické karty dávajú Vašim Pokémonom energiu, aby mohli využívať svoje útoky. Niektoré útoky potrebujú špecifické druhy energií. Bez toho aby Vám útok nariaďoval ničiť pripojené energetické karty, neničte ich ani po použití útoku. Zostávajú stále pripojené k Pokémonovi.

Trénerské karty

Trénerské karty slúžia k uplatneniu efektu, ktorý je na nich napísaný a následnému odhodeniu do balíčku odhodených kariet (discard). Napomáhajú Vašej stratégii v priebehu hry.

Supporter karty

Sú totožné ako Trénerské karty, len kvôli svojej sile môžete hrať iba jednu Supporter kartu za kolo.

Stadium karty

Reprezentujú bojovú arénu a zostávajú v hre, kým nejaký z iných hráčov nezvolí inú arénu jej zahraním.

 

Ako začať hru?

 

Podajte ruku svojmu protihráčovi.

Zamiešajte si 60 kartový balíček. Následne môžete zamiešať a preložiť balíček i protihráčovi.

Potiahnite si zvrchu 7 kariet.

Skontrolujte, či máte nejakého základného Pokémona. Ak nemáte, zamiešajte svoje karty späť a Váš oponent si môže potiahnuť jednu kartu naviac. Potiahnite si znova 7 kariet a znova skontrolujte, či máte základného Pokémona. Ak nie, proces opakujte.

Položte jedného z Vašich základných Pokémonov lícom dole pred Vás ako aktívneho Pokémona.

Položte až 5 ďalších základných Pokémonov z Vašej ruky na lavičku, takisto lícom nadol.

Položte 6 kariet odmien z vrchu balíčka lícom nadol vedľa hracej plochy.

Teraz je čas na hru, tak otočte svojich Pokémonov na lavičke a v aktívnom útoku.

Hrajme!

Ako hra beží, vy a váš oponent sa striedate vo svojich ťahoch. Počas oponentovho ťahu nemôžete robiť nič, okrem situácie, keď Vám vyradí aktívneho Pokémona. Potom ho musíte okamžite nahradiť iným. Počas Vášho ťahu sa držte nasledujúcich krokov:

 

1. Potiahnite si kartu

2. Teraz môžete vykonávať akúkoľvek z týchto akcií:

 • Položte základného Pokémona na lavičku
 • Vyvíjajte Vašich Pokémonov (koľko len chcete) pokiaľ nie je Vaše prvé kolo
  • Priraďte 1 Energetickú kartu k 1 Vášmu Pokémonovi (len raz za kolo)
  • Hrajte Trénerské karty (koľko len chcete) a Supporter či Stadium karty (len jednu za kolo)
  • Ustúpte s Vaším Pokémonom z aktívnej pozície a nahraďte ho iným na lavičke (len raz za kolo)
  • Použite Ability na vašich Pokémonov (koľko len chcete)

3. Útok!

 • Skontrolujte, či máte dostatok Energetických kariet priradených k Vášmu aktívnemu Pokémonovi, aby ste mohli využiť Vami zvolený útok.
 • Aplikujte efekty schopností a trénerských kariet oboch Pokémonov (ak nejaké majú)
 • Skontrolujte slabosť a odolnosť brániaceho sa Pokémona a navýšte či redukujte zranenie o určenú sumu.
 • Položte žetóny zranenia, podľa sily útoku.
 • Skontrolujte, či brániaci sa Pokémon nie je vyradený.
 • Vezmite si jednu kartu odmien, ak sa Vám podarilo vyradiť oponentovho Pokémona.

 

4. Váš ťah končí. Čo ste nestihli urobiť doteraz, musí počkať na Váš budúci ťah.

 

Čo sa stane po konci ťahu každého hráča?

Po konci hráčovho ťahu nastáva obdobie medzi ťahmi a vyhodnocujú sa predovšetkým takzvané špeciálne kondície (stavy) Vašich Pokémonov. Ak je niektorý z Pokémonov otrávený, položte naň žetón zranenia, ak je popálený, tak mu hrozí, že bude zranený, ak je uspaný či paralyzovaný môže sa prebrať. Potom nasleduje ťah Vášho oponenta.

Ako vyhrám?

Vyhrávate hru, ak nastane niektorá z nižšie popísaných situácií:

 • Potiahnete si Vašu poslednú kartu odmien.
 • Vyradíte posledného oponentovo Pokémona v hre (nezávisle na počte odmien).
 • Váš oponent si nemôže potiahnuť kartu na začiatku jeho ťahu (už nemá žiadne karty v balíčku)

Ako fungujú Špeciálne kondície a čo spôsobujú?

Nejaký z útokov, trénerov či Poké-Power môže oponentovo Pokémona buď otráviť, popáliť, zmiasť, paralyzovať, alebo uspať. Tieto stavy Pokémonov sa nazývajú špeciálne kondície. Pôsobia iba na aktívnych Pokémonov a na Pokémonov na lavičke nemajú vplyv. Ak sa niektorý Pokémon, ktorý je ovplyvňovaný špeciálnymi kondíciami dostane na lavičku, sú z neho všetky špeciálne kondície odstránené. Rovnako sú odstránené, ak sa Pokémon vyvinie, či prejde do fázy Lv.X. Ďalej môžu byť odstránené trénerskými kartami, útokmi či Poké-silami a inými efektmi. Ak je Pokémon znova vystavený tej istej kondícii, tak tú starú vystrieda nová a všetky podmienky, ktoré sa k nej vzťahujú. Pokémon nemôže byť naraz paralyzovaný, zmätený a uspaný – tieto kondície sa navzájom vylučujú. Otrava a popálenie sa môžu kombinovať s inými kondíciami a samy navzájom.

Spánok

Ak je Pokémon uspaný, nemôže útočiť ani sa stiahnuť z aktívnej pozície. Ak je Pokémon uspaný, otočte ho doľava, aby tak bol takto označený jeho aktuálny stav. Medzi každými ťahmi si hoďte mincou. Ak Vám padne hlava (či párne ak hádžete kockou), Pokémon sa prebudí a vy jeho kartu otočíte do štandardnej pozície. Ak padne znak (alebo nepárne), Pokémon stále spí a vy musíte počkať do ďalšieho hádzania medzi ťahmi.

Popálenie

Ak je Pokémon popálený, umiestnite naň žetón symbolizujúci popálenie (Burn marker). Ak je Pokémon popálený, tak si medzi ťahmi hádžete kockou. Keď Vám padne hlava (párne), zostane Pokémon nezranený, ale keď Vám padne znak (nepárne), položte na Vášho Pokémona 2 žetóny zranenia (neaplikujte slabosť a odolnosť). Uistite sa, že žetón popálenia vyzerá odlišne od žetónov zranenia.

Zmätenie

Ak je Pokémon zmätený, musíte hádzať zakaždým, keď chcete s týmto Pokémonom útočiť. Obráťte kartu zmäteného Pokémona hore nohami. Zmätený Pokémon sa môže kedykoľvek stiahnuť na lavičku a zbaviť sa tak tejto špeciálnej kondície. Keď útočíte so zmäteným Pokémonom, musíte si teda hodiť. Ak hodíte hlavu (párne), tak Váš útok prebieha ďalej za normálnych podmienok. Pokiaľ ale hodíte znak (nepárne) položte na aktívneho Pokémona 3 žetóny zranenia, Váš útok nespôsobí nič a Váš ťah tak končí. Žetóny zranenia dávate aj v prípade, keď útok nepôsobí žiadne zranenia.

Paralýza

Ak je Pokémon paralyzovaný nemôže útočiť ani stiahnuť sa. Otočte jeho kartu doprava, aby ste tak označili jeho stav. Váš Pokémon je paralyzovaný na jeden ťah. Po tomto ťahu sa Váš Pokémon opäť preberie a vy ho otočíte opäť do štandardnej polohy.

Otrava

Keď je Váš Pokémon otrávený, položte naň žetón symbolizujúci otravu (Poison marker). Kým je Váš Pokémon otrávený, položte na neho žetón zranenia vždy medzi ťahmi (neaplikujte slabosť či odolnosť). Uistite sa, že žetón otravy vyzerá odlišne od žetónov zranenia.

 

Čo ďalej potrebujem vedieť?

Je potrebné dôkladne poznať tieto základy. Ak by ste chceli vedieť viac o pravidlách, pozrite sa do pravidiel pre expertov. Nezabudnite, že čím viac budete hrať, tým viac sa budete v hre zlepšovať a získate tak aj povedomie o celej hernej scéne a možnostiach úprav svojho balíčka. Neostýchajte sa kedykoľvek opýtať a poprosiť o radu buď svojho protihráča alebo ligového vedúceho, či na turnajoch rozhodcu. Radi Vám na všetko odpovedia a vyjasnia všetky nejasnosti. Veľa šťastia pri hre!

Nakoniec odkaz na komplet pravidlá: http://www.hraj.cz/download/PTCG% 20pravidla.pdf

Comments are closed.